Titelsponsor

Huvudsponsor

Partner

Dagar : Timmar : Minuter : Sekunder (svensk tid)
Var först att anmäla ditt team!

Schema

07:20Uthämtning av mätbrädor och inscanning av ankomst.
07:40Obligatoriskt deltagarmöte för samtliga tävlande.
Ta med flytplagg för uppvisning.
08:00Tävlingsmoment startar.
16:00Tävlingsmomentet slutar. Sista fisk inrapporterad 16:00.
16:05Sista tid att anmäla avvikelse i Liverapporteringen.*
16:15Samtliga team/deltagare ska vara tillbaks i land vid utgångspunkt/tävlingsledning.
Mätbrädan är referensen och ska vara lagd på angiven plats.

Sista tid för inrapportering av felaktighet eller frågetecken gällande rapporterad fångst. Deltagare skall stå i kön vid angiven plats med alla berörda mobiltelefoner. *
16:20Prisutdelning (ungefärlig tid beroende på avvikelse och inrapportering).